ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561       ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 21 เมษายน 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561       หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบ ปฎิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2561       ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆของชาติ       ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 5 เมษายน 2561       ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 4 เมษายน 2561       เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561       ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขาสกฮาล์ฟมาราธอน“ Run for Ranger 2 วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  211
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,488
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,620
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  209,961
  IP :  54.81.166.196
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (อ่าน : 26)
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 21 เมษายน 2561 (อ่าน : 51)
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 (อ่าน : 48)
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 5 เมษายน 2561 (อ่าน : 43)
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม วันที่ 4 เมษายน 2561 (อ่าน : 43)
 
       ข่าวสารหน่วยงานในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบ ปฎิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2561 (อ่าน : 71)
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 59)
กิจกรรมตัดฟันยางพาราในพื้นที่วนอุทยานผางาม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 66)
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 67)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน : 89)
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า(2560) ต้อนรับปีใหม่(2561) ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 117)
 
       หนังสือประกาศ
ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆของชาติ (อ่าน : 59)
กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (อ่าน : 31)
โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาอสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุนักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 46)
กำหนดเขตพื้นที่ไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย (อ่าน : 48)
ผลการประกวดภาพวาด โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561 (อ่าน : 66)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 533)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน : 161)
รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน : 138)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สบอ.8(ขอนแก่น) และหน่วยง ...
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (อ่าน : 183)
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 298)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน : 355)
 
       หนังสือแจ้งเวียน/คู่มือ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขาสกฮาล์ฟมาราธอน“ Run for Ranger 2 วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน : 44)
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ“ ครั้งที่ 5  (อ่าน : 35)
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 66)
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (อ่าน : 94)
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 (Annual Report 2017) (อ่าน : 79)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 641)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 755)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 540)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 562)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 98)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 (อ่าน : 369)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 (อ่าน : 367)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 (อ่าน : 327)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2559 (อ่าน : 349)
 

การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3
การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....