รายงานการดำเนินกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน“ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึก และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็น วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการภูมิสารสนเทศและนักวิชาการสัตวบาล       รายงานผลการดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560       รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายหลังระยะน้ำลดฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560       ตรวจติดตามงานและให้กำลังใจหน่วยงานภาคสนาม 21 พฤศจิกายน 2560        รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2561       ดำเนินการสอบประเมินความรู้พนักงานราชการ (ข้อเขียน) ประจำปี 2561 ในสังกัด สบอ.8(ขอนแก่น) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560       กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 11 พฤศจิกายน 2560       ผลการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  196
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,007
  เยี่ยมชมปีนี้ :  52,953
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  184,962
  IP :  107.20.115.174
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
รายงานการดำเนินกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน“ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึก และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็น วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 (อ่าน : 30)
รายงานผลการดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน : 116)
รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายหลังระยะน้ำลดฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน : 31)
ตรวจติดตามงานและให้กำลังใจหน่วยงานภาคสนาม 21 พฤศจิกายน 2560  (อ่าน : 20)
ดำเนินการสอบประเมินความรู้พนักงานราชการ (ข้อเขียน) ประจำปี 2561 ในสังกัด สบอ.8(ขอนแก่น) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน : 93)
 
       หนังสือประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการภูมิสารสนเทศและนักวิชาการสัตวบาล (อ่าน : 294)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 178)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการ (อ่าน : 216)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 599)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (อ่าน : 108)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน : 27)
รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน : 45)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สบอ.8(ขอนแก่น) และหน่วยง ...
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (อ่าน : 66)
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 104)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 351)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน : 190)
 
       หนังสือแจ้งเวียน/คู่มือ
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย (แบบ อส.201 อส.204) (อ่าน : 30)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (อ่าน : 545)
ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย (อ่าน : 526)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (ฉบับที่ 2) (อ่าน : 559)
อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ (อ่าน : 744)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 584)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 651)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 494)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 515)
 

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....