เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย       รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก       ประกาศการขึ้นบัญรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561       การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน       รายละเอียดตัวชี้วัด       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,699
  เยี่ยมชมปีนี้ :  43,926
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  175,935
  IP :  54.81.79.128
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ข่าวประชาสัมพันธ์
       ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย (อ่าน : 6)
       หนังสือประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 96)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (อ่าน : 22)
ประกาศการขึ้นบัญรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 495)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 907)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน : 1,191)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน : 13)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สบอ.8(ขอนแก่น) และหน่วยง ...
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (อ่าน : 40)
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 66)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 291)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน : 155)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (อ่าน : 531)
ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย (อ่าน : 509)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (ฉบับที่ 2) (อ่าน : 540)
อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ (อ่าน : 724)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (อ่าน : 500)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 541)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 634)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 482)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 500)
 

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....