ผลการประกวดภาพวาด โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561       ประกวดราคาจ้างเหมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ 2561       กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561       รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       การจัดงานโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ่ป่า/การประกวดภาพวาดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561       เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย       ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2561       งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561        กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561       ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน วันที่ 5 มกราคม 2561     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  124
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,089
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,134
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  198,476
  IP :  54.196.145.24
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 (อ่าน : 89)
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน วันที่ 5 มกราคม 2561 (อ่าน : 83)
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฎิบัติงาน ตามหน่วยงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ่าน : 61)
ตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล รมต.ทส. ปลัด ทส. และ อธิบดีกรม อส. ในการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 (อ่าน : 86)
ประชุม ผอ.ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (อ่าน : 63)
 
       ข่าวสารหน่วยงานในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 17)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน : 43)
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า(2560) ต้อนรับปีใหม่(2561) ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 63)
การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า(โซนบริการ) ตลอดจนพื้นที่สวนรุกขชาติ(ป่าในเมือง) ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 (อ่าน : 63)
การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 (อ่าน : 78)
การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 (อ่าน : 79)
 
       หนังสือประกาศ
ผลการประกวดภาพวาด โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561 (อ่าน : 17)
การจัดงานโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟ่ป่า/การประกวดภาพวาดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561 (อ่าน : 32)
เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย (อ่าน : 26)
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2561 (อ่าน : 62)
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสัมครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส) (อ่าน : 69)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 460)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน : 115)
รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน : 97)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สบอ.8(ขอนแก่น) และหน่วยง ...
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (อ่าน : 126)
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 190)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน : 271)
 
       หนังสือแจ้งเวียน/คู่มือ
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (อ่าน : 50)
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560 (Annual Report 2017) (อ่าน : 34)
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย (แบบ อส.201 อส.204) (อ่าน : 77)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (อ่าน : 568)
ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย (อ่าน : 551)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 612)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 697)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 513)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 535)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 14)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 (อ่าน : 320)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 (อ่าน : 331)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 (อ่าน : 284)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2559 (อ่าน : 295)
 

การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3
การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....