พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวง) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561       เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561       เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 21 มิถุนายน 2561       บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินคาวมเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  222
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,295
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,745
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  226,085
  IP :  54.198.77.35
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวง) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (อ่าน : 20)
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (อ่าน : 22)
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (อ่าน : 40)
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (อ่าน : 104)
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (อ่าน : 76)
 
       ข่าวสารหน่วยงานในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (อ่าน : 109)
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบ ปฎิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2561 (อ่าน : 150)
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 122)
กิจกรรมตัดฟันยางพาราในพื้นที่วนอุทยานผางาม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 135)
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 127)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน : 149)
 
       หนังสือประกาศ/คำสั่ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 114)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินคาวมเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 85)
จัดตั้งศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 (อ่าน : 53)
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 (อ่าน : 73)
จัดตั้งสำนักงานบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่าน : 58)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 616)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน : 257)
รายงานการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 17)
รายงานผลการปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน : 199)
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สบอ.8(ขอนแก่น) และหน่วยง ...
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑ การจัดทำคู่มือของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (อ่าน : 250)
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 359)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
 
       หนังสือแจ้งเวียน/คู่มือ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์ป่า Run for Rangers Phuphan Half Marathon 2018“ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 (อ่าน : 289)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เขาสกฮาล์ฟมาราธอน“ Run for Ranger 2 วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน : 117)
ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ“ ครั้งที่ 5  (อ่าน : 146)
กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 141)
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ (อ่าน : 162)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
วารสาร ศปทส.ตร. ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 61 (อ่าน : 17)
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 683)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 822)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 566)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 606)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 179)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 (อ่าน : 416)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 (อ่าน : 399)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 (อ่าน : 365)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2559 (อ่าน : 387)
 

การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3
การฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....