รายละเอียดตัวชี้วัด       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)       รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560       สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559       สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559       สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559       สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2559       สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559     
       ข้อมูลทั่วไป
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       เอกสาร Download
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  15
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,664
  เยี่ยมชมปีนี้ :  34,027
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  166,036
  IP :  54.167.232.42
  เริ่มนับวันที่  25 สิงหาคม 2557

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 205)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 141)
ประกาศผลการประกวดคำขวัญและภาพวาดวันรณงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน : 517)
 
       รายงานผลการปฏิบัติการ
รายละเอียดตัวชี้วัด (อ่าน : 29)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ...
รายงานการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) (อ่าน : 170)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน : 110)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (อ่าน : 501)
ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย (อ่าน : 480)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (ฉบับที่ 2) (อ่าน : 510)
อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ (อ่าน : 692)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (อ่าน : 478)
 
       เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสวนสะออน (อ่าน : 503)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 10 ฉบับ 1 (อ่าน : 595)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 2 (อ่าน : 465)
จุลสารสำนักวิจัยฯ ปี 4 ฉบับ 1 (อ่าน : 483)
 
       ประกาศกรมอุทยานฯ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 31 แห่ง (อ่าน : 537)
ตัวแทนการจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ (อ่าน : 491)
ค่าบริการเข้าชมอุทยาน (อ่าน : 609)
ผ่อนผันการกำหนดอัตราค่าบริการเข้าชมอุทยานฯ (อ่าน : 463)
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ (อ่าน : 479)
 
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 (อ่าน : 223)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.ค. 2559 (อ่าน : 266)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 (อ่าน : 217)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค. 2559 (อ่าน : 231)
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2559 (อ่าน : 229)
 

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....